Calendar (Lich Su Dung Trung Tam)

  • THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

    v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Sydney 18 / 09 / 2023 Kính thưa: – Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, – Quý vị đại diện Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH NSW, – Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể, – Giới truyền thông và…

  • Hello world!

    Welcome to Vietnamese Community in Australia – NSW Chapter Inc