Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI
20/09/2023 bchvcansw

v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Sydney 18 / 09 / 2023

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quý vị đại diện Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH NSW,

– Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Để tưởng nhớ vị Cố Tổng Thống khả kính của Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời tạo điều kiện cho các thế hệ hậu duệ tìm hiểu và phát huy tinh thần đấu tranh bất khuất để bảo vệ quyền tự chủ dân tộc của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trong giai đoạn khó khăn của lịch sử.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Tiểu Bang NSW xin thông báo:

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ được tổ chức:

Thời gian:  Lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023

Địa điểm:  Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng

                     8 Bibbys Place, Bonnyriggs

Kính mời Quý Vị bớt chút thời giờ đến tham dự để thắp nén hương tưởng niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối cha ông trong công cuộc đấu tranh cho lý tưởng tự do, cho một nước Việt Nam dân chủ và tự do.

Trân Trọng Kính Mời

TM BCH – Hà Cao Thắng

Chủ Tịch

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*