Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI – v.v trưng cầu dân ý (YES or NO)

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI – v.v trưng cầu dân ý (YES or NO)
03/10/2023 bchvcansw

Sydney 3 / 10 / 2023

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Cuộc trưng cầu dân ý liên bang là một cuộc bỏ phiếu toàn quốc về một câu hỏi cho một đề xuất thay đổi Hiến pháp. Hiến pháp là văn bản lập quốc quy định cách thức quản trị đất nước chúng ta. Kể từ năm 1901 tới nay đã có 44 cuộc trưng cầu dân ý. Cũng đã khá lâu kể từ khi chúng ta có cuộc trưng cầu dân ý – lần gần đây nhất đã hơn 20 năm là vào năm 1999.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin thông báo ngày trình bày và thảo luận về việc trưng cầu dân ý (YES or NO) với chi tiết như sau:

Thời gian:  Lúc 2 – 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023

Địa điểm:  Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng

                     8 Bibbys Place, Bonnyrigg. NSW

do BCH Cộng Đồng và Hội Luật Sư người Việt (VALA) tổ chức với diễn giả được mời từ bên đồng ý và bên không (Yes/No)

Kính mời quý đồng hương tham dự để nghe sự thuyết trình của những diễn giả đại diện, quý vị cũng có cơ hội đặt câu hỏi thắc mắc và để biết thêm chi tiết.

Ls Trần Công Thuý Định (0430 533 396) hoặc Ls Janice Le (0411 851 536)

Trân Trọng Kính Mời TM BCH – Hà Cao Thắng

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*