Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

THÔNG BÁO – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp tới

THÔNG BÁO – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp tới
28/10/2023 bchvcansw

THÔNG BÁO – THƯ MỜI

v.v Họp Cộng Đồng – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp tới

Sydney 28 / 10 / 2023

Kính thưa:
– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
– Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,
– Quý truyền thông và báo chí, cùng toàn thể Quý đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời qúy vị đến tham dự buổi họp Cộng Đồng mở rộng với những chi tiết sau:

Thời gian: Lúc 2 – 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023
Địa điểm: Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng,
8 Bibbys Place, Bonnyrigg

BCH sẽ trình bày ngân sách tài chính của CĐ và kêu gọi quý vị tham gia vào các Ủy Ban: Uỷ Ban Tổ Chức của Hội Chợ Tết, Uỷ Ban Khánh Tiết, UB Kỹ Thuật, UB Pháp Lý, UB Tài Chính và còn nhiều Uỷ Ban khác mà CĐ sẽ cần đến. Sự tích cực đóng góp của toàn thể quý vị sẽ để cho tương lai 1 CĐ đoàn kết và mạnh mẽ hơn.

Kính mong quý đồng hương tích cực hưởng ứng và đặc biệt là các Hội Đoàn Đoàn Thể của CĐ cần tham dự đông đủ.

Mọi chi tiết liên lạc, đóng góp ý kiến, quý vị có thể email cho BCH: office@vietnamese.org.au

Trân Trọng Kính Chào
TM BCH – Hà Cao Thắng