Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM) 

Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM) 
26/11/2023 bchvcansw

v.v Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM) 

Sydney 26 / 11 / 2023  

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,

– Quý truyền thông và báo chí, cùng toàn thể Quý đồng hương.

a) Trung Tâm Văn Hoá Cộng Đồng đã xuống cấp trầm trọng và hiện giờ thì mái nhà đang bị dột, Ban Chấp Hành kính mời quý vị có kinh nghiệm và có khả năng, xin hãy phụ giúp một tay trong công việc bảo trì và dọn dẹp Trung Tâm Văn Hoá với những chi tiết sau:

Thời gian:  Lúc 10 – 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật ngày 03 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng,

8 Bibbys Place, Bonnyrigg

Để sắp xếp thời giờ và công việc cần làm trong ngày, xin quý vị hãy liên lạc Anh Trung Hiếu qua số 0408 664 832

b) Kính mời quý vị tham dự buổi Họp Cộng Đồng (AGM) và Chương Trình cám ơn Thiện Nguyện Viên của Cộng Đồng với những chi tiết sau:

Thời gian:  Ngày Chủ Nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023

10 – 12 giờ sáng Họp Cộng Đồng để báo cáo tài chính (AGM) và quý vị sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cũng như phát biểu ý kiến.

12 giờ 30 – 3 giờ 30 ăn trưa và văn nghệ Karaoke – hát cho nhau nghe.

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng,

8 Bibbys Place, Bonnyrigg

Để tạo cơ hội cho các em trẻ trong CĐ biết đến Trung Tâm, xin quý vị khuyến khích con em mình đến ăn trưa và tham gia vào chương trình văn nghệ Karaoke. Xin trân trọng kính chào và hẹn lại qúy vị trong buổi họp Cộng Đồng sắp tới.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng.

VP Cabramatta 4/50 Park Road.

Email: office@vietnamese.org.au