Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

TB Hop CD AGM

TB Hop CD AGM
08/12/2023 bchvcansw
Sydney 12 / 12 / 2023
 
Kính thưa:
 
– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
 
– Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,
 
– Quý truyền thông và báo chí, cùng toàn thể Quý đồng hương.
 
Kính mời quý vị tham dự buổi Họp Cộng Đồng (AGM) và Chương Trình cám ơn Thiện Nguyện Viên của Cộng Đồng với những chi tiết sau:
 
Thời gian: Ngày Chủ Nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023
10 – 12 giờ sáng Họp Cộng Đồng để báo cáo tài chính (AGM) và quý vị sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cũng như phát biểu ý kiến.
 
12 giờ 30 – 3 giờ 30 ăn trưa và văn nghệ Karaoke – hát cho nhau nghe
 
Địa điểm: Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng,
8 Bibbys Place, Bonnyrigg
 
Để tạo cơ hội cho các em trẻ trong CĐ biết đến Trung Tâm, xin quý vị khuyến khích con em mình đến ăn trưa và tham gia vào chương trình văn nghệ Karaoke. Xin trân trọng kính chào và hẹn lại qúy vị trong buổi họp Cộng Đồng sắp tới.
 
Ban Chấp Hành Cộng Đồng.
 
VP Cabramatta 4/50 Park Road.
 
Email: office@vietnamese.org.au