Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

TB Lễ Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa 

TB Lễ Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa 
09/01/2024 bchvcansw

THÔNG BÁO và THƯ MỜI  

Sydney 09 / 01 / 2024 

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,

– Quý cơ quan truyền thông và báo chí, cùng toàn thể Quý đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời qúy vị đến tham dự Lễ Tưởng Niệm các Tử Sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa:

Thi gian: 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 21-01-2024

Đa đim: Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng.

8 Bibbys Place, Bonnyrigg

Lễ Tưởng Niệm đánh dấu 50 năm trận hải chiến Hoàng Sa sẽ được tổ chức với sự hợp tác của Gia Đình Hải Quân Hàng Hải NSW.

Kính mong quý đồng hương tích cực hưởng ứng và đặc biệt là các Hội Đoàn Đoàn Thể của CĐ cần tham dự đông đủ.

Mọi chi tiết liên lạc, đóng góp ý kiến, quý vị có thể email cho BCH: office@vietnamese.org.au

Trân Trọng Kính Chào

Ban Chấp Hành Cộng Đồng