Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Buổi nói chuyện về Quyết Định 1334 với bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Đức

Buổi nói chuyện về Quyết Định 1334 với bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Đức
28/01/2024 bchvcansw

THÔNG BÁO và THƯ MỜI
v.v Buổi nói chuyện về Quyết Định 1334 với bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Đức.

Sydney 19 / 01 / 2024

Kính thưa:
– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
– Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,
– Quý cơ quan truyền thông và báo chí, cùng toàn thể Quý đồng hương.

Ngày 10/11/2023, Phó Thủ Tướng Cộng Sản Trần Lưu Quang ký Quyết Định số 1334 với nội dung nêu rõ là dùng tiền để “Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành lập được các hội đoàn”. là những hội đoàn do cộng sản kiểm soát hay thân cộng. Quyết định 1334 cho biết tiền là từ ngân sách nhà nước cộng sản và từ các công ty Việt Nam ở nước ngoài do cộng sản kiểm soát bảo trợ cho các hội đoàn thân cộng do họ lập ra.

Nhân dịp bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Bang Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức đến thăm Melbourne và Sydney. BCH kính mời toàn thể quý vị đến Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng để chúng ta cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thử thách và những thắc mắc của đồng hương trong cộng đồng NSW và cộng đồng Đức đã và đang phải đối phó. Buổi trò chuyện sẽ được tổ chức như sau:

Thời gian: Thứ Bảy ngày 3 tháng 2 năm 2024, từ 3 giờ chiều đến 4 giờ

Địa Điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 8 Bibbys Place Bonnyrigg

Kính mời quý vị đến tham dự buổi nói chuyện về Quyết Định 1334. Mọi chi tiết liên lạc, đóng góp ý kiến, quý vị có thể email cho BCH: office@vietnamese.org.au

Trân Trọng Kính Chào
Ban Chấp Hành Cộng Đồng