Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Announcement

 • Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM) 

  v.v Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM)  Sydney 26 / 11 / 2023   Kính thưa: – Quý…

  by bchvcansw
 • Dạ Tiệc Gây Quỹ Cộng Đồng – TB NSW

  THÔNG BÁO và THƯ MỜI v.v Dạ Tiệc Gây Quỹ Cộng Đồng – TB NSW   Kính Gửi: – Quý…

  by bchvcansw
 • THÔNG BÁO – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp tới

  THÔNG BÁO – THƯ MỜI v.v Họp Cộng Đồng – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp…

  by bchvcansw
 • THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

  THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Sydney 5 / 10 /…

  by bchvcansw
 • THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI – v.v trưng cầu dân ý (YES or NO)

  Sydney 3 / 10 / 2023 Kính thưa: – Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, – Quý…

  by bchvcansw
 • THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

  v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Sydney 18 / 09 / 2023 Kính thưa: – Quý…

  by bchvcansw