Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Vietnamese Community in Australia - NSW Chapter

Home

 • Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM) 

  v.v Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM)  Sydney 26 / 11 / 2023   Kính thưa: – Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, – Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể, – Quý truyền thông và báo chí, cùng toàn thể Quý đồng hương. a) Trung Tâm Văn Hoá Cộng Đồng đã xuống cấp trầm

  by bchvcansw
 • Dạ Tiệc Gây Quỹ Cộng Đồng – TB NSW

  THÔNG BÁO và THƯ MỜI v.v Dạ Tiệc Gây Quỹ Cộng Đồng – TB NSW   Kính Gửi: – Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, – Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể, – Quý truyền thông và báo chí, cùng toàn thể Quý đồng hương. Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời qúy

  by bchvcansw
 • THÔNG BÁO – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp tới

  THÔNG BÁO – THƯ MỜI v.v Họp Cộng Đồng – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp tới Sydney 28 / 10 / 2023 Kính thưa: – Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, – Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể, – Quý truyền thông và báo chí, cùng toàn thể

  by bchvcansw
 • THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

  THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Sydney 5 / 10 / 2023 Kính thưa: – Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, – Quý vị đại diện Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH NSW, – Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể, – Giới truyền thông và

  by bchvcansw
 • THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI – v.v trưng cầu dân ý (YES or NO)

  Sydney 3 / 10 / 2023 Kính thưa: – Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, – Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể, – Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương. Cuộc trưng cầu dân ý liên bang là một cuộc bỏ phiếu toàn quốc về một câu hỏi cho

  by bchvcansw